Padėk sau ir kitiems

Spausdinti

„Sniego gniūžtė“ – tai ilgalaikis jaunimo ir suaugusiųjų  bendradarbiavimo  procesas, nukreiptas į bendravimo  įgūdžių  ugdymą, žalingų  įpročių  prevenciją.

Mokytis  kaip apsaugoti  save ir savo draugus nuo žalingų įpročių rajono mokyklų “ Sniego  Gniūžtės” komandos buvo pakviestos į Krekenavos   Mykolo Antanaičio gimnaziją .

Panevėžio  rajono savivaldybėje  nelikus „Sniego Gniūžtės” įkūrėjos  bei organizatorės Skaidros  Kriukienės, visos  mokyklų namų  grupelės  tapo pavaldžios JAV Ilinojaus valstijos gniūžtės koordinatoriams. Kasmet  gauname patvirtinimą, tarptautinius prevencinio darbo su paaugliais sertifikatus. Tam, kad stovyklėlės darbas vyktų sklandžiai, vykdome vadoviukų mokymus.

Šilčiausią  rugsėjo savaitgalį  Krekenavos vadoviukai pasitiko klegantį  rajono gniūžtiečių būrį. Smagu buvo sutikti Smilgių gimnazijos mokytoją  Ligitą Lamanauskienę su savo gniūžtiečiais, linksmai nusiteikusi atvyko Paįstrio namų grupelė, kuriai vadovauja mokytoja Geda Nakvosienė, naujamiestiečius atlydėjo  mokytoja  Sigita  Puplauskienė, džiaugėmės kaimynų Žibartonių

pagrindinės mokyklos komanda, mūsų gretas papildė gniūžtiečiai  net iš Sidabravo bei Baisogalos mokyklų ir žinoma Krekenavos, vadovaujami mokytojos Kristinos Basakirskienės.

Nejučia pralėkė penketas metų, kai vadoviukės visapusiškai užaugo, subrendo. Didžiuojuosi  III gimnazijos klasės mergaitėmis – vadoviukėmis: Ugne Paškevičiūte, Brigita Jučaite, Donara Sadzevičiūte, Emilija Kiltinavičiūte, Gabriele Kanaporyte, Agne Rutkauskaite, Emilija Mikalauskaite, Elinga Michailovičiūte, Gabija Kanaporyte. Džiaugiausi, kad mūsų būrį labai sėkmingai papildė dešimtokės Paulina Lukoševičiūtė ir Fausta Mikulskytė.

Vadoviukams šauniai talkino Gintarė Lelevičiūtė IV kl. gimnazistė iš Naujamiesčio.

Visą rugsėjį gimnazijos vadoviukų komanda ruošė prevencinę programą , kaip  

apsisaugoti nuo svaigalų pinklių, rinktis blaivų ir prasmingą gyvenimo būdą, kaip atpažinti, suprasti ir išreikšti savo jausmus per judesį, diskutuojant, kuriant, vaidinant, šokant.

Šiais metais stovyklai vadovavo  III kl. gimnazistė, mokyklos moksleivių prezidentė Beatričė Česevičiūtė. Vadoviukės prisistatė šokiu,  programa turėjo savo pavadinimą – „Pižamų Vakarėlis”.   Naujai buvo suvaidinta „Švelnukų Pasaka”. Gražiai vyko apsikabinimai, švelniavimasis.

Kaip kasmet, taip ir šiais metais mūsų stovyklą aplankė Gniūžtės įkūrėjas Lietuvoje , Jack Irwin iš JAV. Kartu lankėsi Ilinojaus universiteto anglų literatūros dėstytoja Margaret Perry, kuri pristatė savo šeimos sėkmės istoriją. Dalyviams  buvo įdomu klausyti anglų kalba pasakojamų istorijų, pamokymų.

Grupelėse mokiniai žaidė pasitikėjimo žaidimus, kaip valdyti pyktį, kaip priimti kitą  ir priimti save, ką rinktis. Daug diskusijų sukėlė vadoviukų suvaidinta sceninė kompozicija „Nuolaidžiautojai”

Įdomiai vyko ir olimpiada, kurioje reikėjo įveikti 12 kliūčių bei užduočių.

Smagu, kad renginys sulaukė ir savivaldybės dėmesio. Mus aplankė vicemeras Antanas Pocius, pasidžiaugė gniūžtiečių veikla ir buvo apdovanotas bendru gniūžtiečių apkabinimu.

Įspūdingai vyko žvakių vakaras, kuriame sniego gniūžtė keliavo iš rankų į rankas ir kiekvienas pasidalino dienos įspūdžiais. Kiekvienas išsinešė gniūžtės šilumą, išsidalijome  vokelius, kuriuos sutarėme atplėšti namuose 19val.

Labai tikiuosi, kad įgytos žinios leis kitaip pažvelgti į save ir į mus supančius žmones, elgesį, išmokti pažinti, suprasti ir išreikšti savo mintis ir jausmus. 

Šiuo tradiciniu renginiu prisijungėme prie Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos šimtmečio minėjimo.

Labai smagu, kad vaikai po renginio klausė, kada bus kitas susitikimas. Tai geriausias mūsų veiklos įvertinimas.

 

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos  mokytoja metodininkė,

“Sniego Gniūžtės” vadovė Kristina Basakirsienė