Penktokas gali programuoti

Spausdinti

Spalio 5–20 d. d., ES buvo minima iniciatyva „ES programavimo savaitė“. Programavimo savaitės metu organizuojamos įvairios veiklos, renginiai, pažintiniai ir praktiniai užsiėmimai, akcijos, siekiant populiarinti programavimą, loginį mąstymą.

Pastebėjau, kad Z kartos mokiniai ateina į 5 klasę šį bei tą žinodami apie informacines technologijas. Iniciatyvos „ES programavimo savaitė“ renginį – pamoką skyriau 5 klasių mokiniams.  Pamokoje mokiniai atliko vaizdinio programavimo užduotis svetainėje www.code.org. Pasiūliau, mokinių mėgstamo ir populiaraus žaidimo minecraft, aplinką „Minecraft programavimo valanda“. 6–8 mokiniai susidomėję, pasitardami iki galo įveikė visus 14 etapų. Su kiekvienu etapu užduotys sunkėjo. Kiti įveikė po 5–6 etapus. Mokiniams buvo įdomu atlikti vaizdinio programavimo užduotis ypač su mėgstamais veikėjais.

IT vyresnioji mokytoja Ingrida Cibulskienė