Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“

Spausdinti

Sausio 21 d. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos pradinio ugdymo mokytojos, specialioji pedagogė, mokytojo padėjėja ir pavaduotoja ugdymui L. Auglienė dalyvavo Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje organizuotoje respublikinėje konferencijoje „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“.

Pranešimą apie diferencijuotą ugdymą netradicinėje aplinkoje bei užduočių sąsiuvinį „Girinio taku“ pristatė pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Ž. Liustikienė ir V. Miliukienė. Kaip sekasi taikyti etnokultūros elementus ugdant specialiųjų poreikių mokinius papasakojo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė V. Kacevičienė. Specialioji pedagogė E. Polikaitienė ir pradinio ugdymo mokytoja metodininkė S. Juknevičienė pasidalijo mintimis apie užsienio šalių patirtį per žaidimą mokant skirtingų gebėjimų vaikus. Spec. pedagogė E. Polikaitienė parodė, kaip jos sukurtos mokymo priemonės padeda motyvuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, o su mokymosi motyvaciją stiprinančiomis veiklomis galima buvo susipažinti mokytojos stendiniame pranešime.

Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojai konferencijoje pristatė įvairias  veiklas, kvietė diskutuoti apie įtraukiojo ugdymo realybę ir lūkesčius.

 

Pradinio ugdymo mokytojų MG pirmininkė V. Kacevičienė,

specialioji pedagogė E. Polikaitienė