ESFIVP I 12

   

 

Erasmus+1   Eduka    fb2  
                

Nuotolinis mokymas (papildyta)

Dėl ugdymo proceso organizavimo   priedas

Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo   priedas

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu aprašas  
priedas

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu priedas

Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu patvirtinimo   priedas


NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

SKAITMENINĖS MOKYMOSI APLINKOS

EDUKA dienynas https://dienynas.eduka.lt/ 

EDUKA klasė nuotolinio mokymosi aplinka.

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija gali naudotis nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu bei kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui skirtomis aplinkomis. Daugiau informacijos https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis


EMA  
https://emapamokos.lt/

E-VADOVĖLIAI  
https://evadoveliai.lt/


EGZAMINATORIUS  
https://egzaminatorius.lt/

MESSENGER
– realiu laiku pokalbių programėlė


GOOGLE CLASSROOM
– nuotolinio mokymosi aplinka


LAISVALAIKIS, EDUKACIJA  
nuoroda


TVARKARAŠTIS

Ugdymo procesas gimnazijoje vykdomas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik EDUKA dienyne.

MOKYTOJAS


Rengia, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaudamasis  Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis. Mokomoji medžiaga, atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, kaupiamojo balo užduotys) pateikiami EDUKA dienyne arba kitoje mokytojo pasirinktoje virtualioje aplinkoje.

LOGOPEDAS, SPECIALUSIS PEDAGOGAS

Teikia užduotis, konsultuoja, nuotoliniu būdu organizuoja korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų ir specialiąsias pratybas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

SOCIALINIS PEDAGOGAS, PSICHOLOGAS

Pagal poreikį teikia konsultacijas tėvams (globėjams) dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo mokiniams mokantis nuotoliniu būdu.

MOKINYS

Kiekvieną dieną jungiasi prie EDUKA dienyno, perskaito pateiktą informaciją ir atlieka nurodytas užduotis.

TĖVAI (GLOBĖJAI)

Bendradarbiauja su gimnazijos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija vaiko mokymosi nuotoliniu būdu klausimais.Paveikslėlio šaltinis: https://edularidea.com/wp-content/uploads/2019/08/educationpic.jpg

Sveikiname!

Konkursų, olimpiadų prizininkai 

 diplomas


 Apie mokinių sportinius, akademinius pasiekimus skaitykite skyrelyje pasiekimai

 

Informacija

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Laisvės g. 18, Krekenava, LT-38310 Panevėžio rajonas, Lietuva.

Tel./ faksas: (8 45) 59 32 83, el.paštas: rastine@kmag.lt , svetainė: www.kmag.lt

 

Be Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu

© 2013–2021, Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Svetainėje lankosi 18 svečių ir nėra prisijungusių narių

Straipsnių peržiūros
1185909

Administratorius:

Ingrida C.

IT mokytoja