Mokinių priėmimas į gimnaziją

Spausdinti

Pateikiami dokumentai:

1. Prašymas dėl priėmimo
2. Vaiko gimimo liudijimo originalas/kopija
3. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d.)
4. Vaiko dokumentinė nuotrauka (3x4)