E- dienynas

Eduka

Tėvų linija

 tevu linija

Mokyklinės uniformos

 

Mokyklinių uniformų užsakymas

Elekroninė parduotuvė

studijos

KTU PTVF logo

Jūs esate čia:

Gimnazijos istorija

Svarbūs gimnazijos istorijai faktai vaizdo įraše. 

Krekenavos gyvenvietė istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1409 metais. Tuomet ji priklausė Vizgirdų giminei. XV  a. Krekenava tapo svarbia istorine kryžkele . Čia kirtosi 3 krypčių keliai: Kauno, Livonijos, Šiaulių.

1484 m. mietelyje pastatyta bažnyčia. Ji tampa dvasinio bei ekonominio gyvenimo centru. Reikėjo mokytų žmonių, tad pradėta rūpintis mokyklos steigimu. Jau 1533 m. rašytiniuose šaltiniuose minima parapijinė mokykla. Deja, apie mokyklos tolimesnę veiklą duomenų nėra. Reikėtų manyti, kad mokyklos veikla nenutrūko ir po pirmojo paminėjimo 1533 m.

XVI—XVII a. Lietuvos istorijoje buvo labai neramūs. Nesibaigiantys karai su rusais, švedais, taip pat maro epidemijos verčia manyti, kad mokyklos veikla tampa epizodine.

XVIII a. pabaigoje žlugus Lenkijos–Lietuvos valstybei ir Lietuvai patekus į Rusijos imperijos sudėtį, rašytiniuose šaltiniuose randama daugiau duomenų apie mokyklos veiklą. 1821 metais mokyklą lanko 23 mokiniai, o juos moko Jonas Sobolevskis. 1865 metais Krekenavoje jau veikia valstybinė pradinė mokykla. Kadangi tai  lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis, mokykloje buvo  mokoma rusų kalba, o tai kėlė miestelio gyventojų nepasitenkinimą. 1904 metais panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, 1905-1906 mokslo metais lietuvių kalba grįžta į mokyklą.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir vokiečiams okupavus Lietuvą, mokyklos veikla nenutrūko. Iš 1917-1918 metų duomenų žinoma, kad mokykla buvo 3 pakopų: žemutinio, vidurinio, aukštutinio. Pradėta mokyti ir vokiečių kalbos.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, daugiau dėmesio skiriama ir švietimui. Mokytojo M. Antanaičio iniciatyva 1919 metais pradinė mokykla reorganizuojama į progimnaziją. Jos direktoriumi tampa M. Antanaitis. 1935 metais progimnazija pertvarkoma į šešių skyrių reformuotą pradinę mokyklą.

1940 metų vasarą Lietuvai netekus nepriklausomybės, mokyklos veikla nenutrūksta. Didžioji dalis mokytojų - Lietuvos patriotai,  išvystę plačią antitarybinę veiklą. 1944  metais sovietams antrą kartą okupavus Lietuvą, rudenį Krekenavoje vėl pradeda veikti progimnazija. Direktoriumi tampa Povilas Pečkus, mokykloje dirba 9 mokytojai ir mokosi 212 mokinių. Didėjant mokinių skaičiui, 1947 metais progimnazija reorganizuojama į gimnaziją. Joje jau mokosi 407 mokiniai ir dirba 20 mokytojų. 1949 metais gimnazija pertvarkoma į vidurinę mokyklą. Jai vadovauja Anicetas Astravas. Mokyklos kasdieninį darbą sutrukdo tremtys į Sibirą:  brolis ir sesuo Čeidai, V. Šulcas, P.Juodikis — tik keletas mokinių, išsiųstų tremtin 1948—1952 metais.

Sovietinės okupacijos laikotarpiu mokinių skaičius mokykloje nuolat augo, todėl gerinant mokinių mokymosi sąlygas, 1969—1982 metais pastatytas antrasis mokyklos pastatas, sporto salė, valgykla, bendrabutis.

1989 metai — Lietuvos tautinės mokyklos kūrimo pradžia. Plačiau ir giliau kalbama apie lietuvių tautos istorijos vingius ir klastotes. Mokykloje pradedami dėstyti nauji dalykai: etika, tikyba, etnokultūra, dailė. Per visą mokyklos gyvavimo laikotarpį joje dirbo 250 pedagogų.

1994 metais minint mokyklos 75-metį,  jai suteiktas Mykolo Antanaičio vardas. 2004 metais įsteigta Mykolo Antanaičio premija, kuria šviesaus atminimo mokytojo giminaičiai kasmet apdovanoja vieną iš mokyklos mokytojų arba mokinių, labiausiai nusipelniusių garsinant mokyklos vardą , puoselėjant jos tradicijas.

2007 metais mokykla tampa gimnazija.

Nuo 2010 metų Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijai vadovauja Vaidas Pocius,  pakeitęs ilgametį gimnazijos direktorių A.A. Graževičių.

Direktoriai vadovavę mokyklai:

Povilas Pečkus                1944—1945m.;

Petras Pakštaitis             1945—1946m.;

Jonas Štaras                  1946—1947m.;

Bronius Jočys                 1947—1949 m.;

Anicetas Astravas           1949—1950 m.;

Vitalijus Kasperiūnas       1950—1951 m.;

Stasys Murinas               1951—1952 m.;

Juozas Žala                    1952—1966 m.;

Antanas Lapinskis           1966—1969 m.;

Birutė Klikūnienė             1969—1972 m.;

Vladas Klikūnas               1972—1989 m.;

Alvydas Januškevičius      1989—1991 m.;

Albinas-Aleksas Graževičius  1991—2010 m.;

Vaidas Pocius                  nuo 2010 m.

 

 

Sveikiname!

Konkursų, olimpiadų prizininkai 

 diplomas


 
 Baltijos šalių orientavimosi sporto čempionatas
 
Dovydas Kaušakys, III kl., III vieta

 
Panevėžio rajono gimnazijų žaidynių 3–4 kl. mokinių kvadrato varžybos
 
Komanda, I vieta

Lietuvos mokinių orientavimosi sporto čempionatas

Komanda, I vieta

Individualiose varžybose

Rokas Barauskas, III kl., III vieta

Dovydas Kaušakys, III kl., I vieta

Karina Jasūdaitė, 5 kl., III vieta


Latvijos orientavimosi sporto čempionatas

Rokas Barauskas, III kl., I vieta

Dovydas Kaušakys, III kl., I vieta

Darius Mitrikas, IV kl., I vieta

Skelbimai

Ginmazija dalyvauja projekte

Matematikos projektas

 


 ATMINTINĖ ABITURIENTAMS 2019 m.


KET testas

 

 

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Laisvės g. 18, Krekenava, LT-38310 Panevėžio rajonas, Lietuva.

Tel./ faksas: (8 45) 59 32 83, el.paštas: rastine@kmag.lt , svetainė: www.kmag.lt

 

© 2013–2017, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija

Svetainėje lankosi 72 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Straipsnių peržiūros
1136549

Administratorius:

Ingrida C.

IT mokytoja