Socialinis pedagogas

Spausdinti
Vyresnioji socialinė pedagogė Justina Baltramiejūnė
Socialinio pedagogo veiklos tikslas:
Užtikrinti visapusišką pagalbą mokiniui, pastebint, įvertinant ir sprendžiant nelankymo, nepatenkinamo mokymosi, neigiamos socializacijos problemas bei siekti kokybiškos socialinės pagalbos teikimo mokyklos bendruomenei. 
Funkcijos:
  • Įvertinimo (rinkti informaciją, ją analizuoti, daryti išvadas).
  • Konsultacinė (patarti, padėti, konsultuoti).
  • Teisinė (atstovauti, ginti vaiko interesus).
  • Korekcinė (tarpininkauti, skatinti, įgalinti, padėti adaptuotis, aktyvinti).
  • Vadybinė (organizuoti, telkti, planuoti, priimti sprendimus ir už juos atsakyti).
  • Šviečiamoji (informuoti, aiškintis).
  • Prevencinė (numatyti neigiamus reiškinius, poelgius ir padėti jų išvengti).
Darbo laikas 
 

 Savaitės diena 

 Konsultacinės valandos 

  Pietų pertrauka

 Pirmadienis  07.30 – 12.00
12.30 – 14.30
 12.00 – 12.30
 Antradienis  08.30 – 12.00
12.30 – 14.30
 12.00 – 12.30
 Trečiadienis  08.30 – 12.00  12.00 – 12.30
 Ketvirtadienis  10.00 – 11.00  12.00 – 12.30
 Penktadienis  09.30 – 11.00  12.00 – 12.30

Darbo laikas gali keistis priklausomai nuo darbo turinio ypatumų, pasirinktų darbo metodų,
mokinių, jų tėvų, mokytojų poreikių, esamos situacijos gimnazijoje. Dėl konsultacijų kitu metu galima tartis individualiai.