Ankstesnių metų projektai

Spausdinti

 

2017 – 2018 m. m. projektai
2015 – 2016 m.m. projektai

 

Projektas „Tėvynei – artimui'16“

Bendradarbiavimo sutartis >>>

000

 001

Projektas „Lyderių Laikas 2“ gimnazijoje

 

Gimnazijos modelio renginių planas
Plano uždaviniai ir priemonės

Projekto "Lyderių Laikas 2" gimnazijos modelio pristatymas
Projekto"Lyderių Laikas 2" forumas
Projekto komanda
Mokyklos modelio aprašas

Projektas „Fizinio aktyvumo ir turiningo užimtumo skatinimas tarp vietos bendruomenės gyventojų“

Projekto pristatymas
Darbo grupė projektui parengti ir administruoti


„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas) 

„Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

Darbo grupė
Veikla

„Vieninga bendruomenė – gyvybinga visuomenė"