Ugdymo procesas

Spausdinti

Ugdymo procesas pradedamas 2016 m. rugsėjo 1 d. ir baigiamas:

Ugdymo proceso trukmė:

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą organizuojamas pusmečiais:

1–5 klasėms: 2017 m. sausio 23 d. — 2017 m. gegužės 30 d.;

6–8 ir I–III klasėms: 2017 m. sausio 23 d. — 2017 m. birželio 2 d.;

IV klasėms: 2017 m. sausio 25 d. — 2017 m. gegužės 25 d.