Spausdinti

 

Ugdymo procesas pradedamas 2019 m. rugsėjo 1 d.
Ugdymo proceso trukmė:
                    1-4 klasių mokiniams 175 dienos;
                    5–8 ir I–III klasių mokiniams 185 dienos;
                    IV klasių mokiniams 163 dienos.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis: 1–8 ir I–IV klasėms 2019 m. rugsėjo 2 d. — 2020 m. sausio 24 d.;
II pusmetis:
             1–4 klasėms 2020 m. sausio 27 d. — 2020 m. birželio 9 d.
             5–8 ir I–III klasėms 2020 m. sausio 27 d. — 2020 m. birželio 23 d.
             IV klasėms 2020 m. sausio 27 d. — 2017 m. gegužės 22 d. 

Vasaros atostogų trukmė:
                  1–4 klasėms 2020 m. birželio 10 d. — 2020 rugpjūčio 31 d.
                  5–8 ir I–III klasėms 2020 m. birželio 24 d. — 2020 rugpjūčio 31 d.
                  IV klasėms iki 2020 rugpjūčio 31 d.