Dokumentai
Pareigybiniai aprašai Atnaujinta Dydis
Direkt pavad administracijai ir ūkiui 2020-12-06 17:21:47 71.5 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2020-12-06 17:21:47 45 KB
Informacinių technologijų inžinierius 2020-12-06 17:21:48 58.5 KB
Logopedas 2020-12-06 17:21:50 46.5 KB
Mokytojo padejejas 2020-12-06 17:21:50 50.5 KB
Neform svietimo mokytojas 2020-12-06 17:21:51 38.5 KB
Neformaliojo svietimo organizatorius 2019-01-01 2020-12-06 17:21:52 44 KB
Pailgintos mok d gr auklėtojas 2020-12-06 17:21:52 52 KB
Pastatų ir įrenginių prieziūros specialistas 2020-12-06 17:21:53 54 KB
Psichologo 2020-12-06 17:21:54 42 KB
Raštvedys 2019-04-23 2020-12-06 17:21:54 63.5 KB
Sekretorius 2019-04-23 2020-12-06 17:21:55 55.5 KB
Socialinis pedagogas 2020-12-06 17:21:56 53 KB
Spec pedagogas 2020-12-06 17:21:56 47 KB
Vyriausiasis buhalteris 2020-12-06 17:21:59 63 KB
Bibliotekos vedėjas 2020-12-06 17:22:16 64 KB
Darbuotojų pareigybiniai aprašai
Elektrikas 2020-12-06 17:24:35 55.5 KB
Budėtojas 2020-12-06 17:24:45 56 KB
Budėtojas-valytojas 2020-12-06 17:24:58 56 KB
Kiemsargis 2020-12-06 17:25:12 53 KB
Kiemsargis-valytojas 2020-12-06 17:25:23 58 KB
Naktinis sargas 2020-12-06 17:25:33 56 KB
Rūbininkas 2020-12-06 17:25:45 52.5 KB
Stalius 2020-12-06 17:25:54 52 KB
Vairuotojo autobuso 2020-12-06 17:26:07 61 KB
Vairuotojo automobilio 2020-12-06 17:26:21 58.5 KB
Valytojas 2020-12-06 17:26:35 64.5 KB