Specialistai

Monika Valikonienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Antradienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Trečiadienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Ketvirtadienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Penktadienis 08.00 — 15.42 12.00 — 12.30

Kontaktai Telefonas 868639265

Reda Račienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Konsultacijų valandos

Pirmadienis

07.30 — 16.30

12.00 —12.30

08.40 — 12.00

12.30 — 14.20

Antradienis

07.30 — 16.30

12.00 —12.30

08.40 — 12.00

12.30 — 14.20

Trečiadienis

07.30 — 16.30 12.00 —12.30

08.40 — 12.00

12.30 — 15.10

Ketvirtadienis

07.30 — 17.00 12.00 —12.30

08.00 — 11.40

Penktadienis 17.00 — 19.00    

Kontaktai

El. paštas redaraciene@gmail.com
El. paštas Rašyti

Kristina Vilienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Pratybų laikas

Pietūs

 

Konsultacijos,

Netiesioginė veikla

 

Pirmadienis

8.00 — 11.00

10.35 — 11.05

14.00 — 15.00

Antradienis

 

 

 

Trečiadienis

  8.00 — 12.00

13.00 — 14.00

10.35 — 11.05

 

Ketvirtadienis

     
Penktadienis 11.00 — 13.00 10.35 — 11.05 14.00 — 15.00

Konsultacijos - Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Darbas Gimnazijos VGK

Netiesioginė veikla - Pasirengimas pratyboms, dokumetacijos tvarkymas ir pan.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Eglė Polikaitienė Logopedė metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Pratybos

Netiesioginė veikla

Pietų pertrauka

Pirmadienis

11.00 — 15.00

15.00 — 18.00

-

Antradienis

  17.10 — 19.10

-

Trečiadienis

 11.00 — 16.00

16.00 — 18.00 -

Ketvirtadienis

11.00 — 16.00 16.00 — 18.00 -
Penktadienis

11.00 — 15.00

15.00 — 18.00 -

 

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aušra Džiugelytė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Antradienis

 8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Trečiadienis

 8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

12.06 – 15.42

 – 

Penktadienis 12.06 – 15.42  – 

 

Kontaktai Telefonas 864669827

El. paštas ausradziug@gmail.com
El. paštas Rašyti

Sandra Petrulaitytė-Tautkuvienė Karjeros specialistė (0,5 etato)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Priėmimo valandos

Pietūs

Pirmadienis

14.00 – 16.00

-

Antradienis

14.00 – 16.00

-

Trečiadienis

14.00 – 16.00

-

Ketvirtadienis

-

 

Penktadienis

7.40 – 09.30

14.00 – 15.00

-

Individualių konsultacijų laikas (galima derinti pagal poreikį):

Ketvirtadienis 12.00-16.00

Ugdymo karjerai specialistės tikslas  – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

Ugdymo karjerai specialistės veikla:

 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Ugdymo karjerai specialistė tau padės:

 • Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;
 • Rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 • Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
 • Sukurti cv, motyvacinį laišką, karjeros planą.

Lūkesčiai:

Sudarytos tinkamos sąlygos gimnazijos mokiniams susipažinti su jiems aktualia informacija profesinio orientavimo klausimais, įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Naudingos nuorodos

Profesijos testai mokiniams:

Karjeros planavimas:

Darbo paieška:

Abiturientams:

2022-2023 m.m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Abiturientų_Atmintinė_2022 m – leidinys apie brandos egzaminus, priėmimą į aukštąsias mokyklas ir profesinio rengimo įstaigas.

Brandos egzaminams pasiruošti: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų interneto svetainių adresai:

Konkursinio balo skaičiuoklė: https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/

Prašymo teikimas: https://bp.lamabpo.lt/bp2022/lama_is.main?p_lang=LTU

Bendrojo priėmimo datos: https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos/

Lina Kazakaitienė Neformaliojo švietimo organizatorė (0,25 etato)

Darbo laikas

Neformaliojo švietimo organizatorė

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Konsultacijų valandos

Pirmadienis

08.00 — 12.00

 

 

Antradienis

08.30 — 12.00

   

Trečiadienis

-    

Ketvirtadienis

-    
Penktadienis

08.00 — 10.00

   

Ankstyvojo anglų kalbos ugdymo mokytoja, nef. švietimo grupės mokytoja

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

12.30 — 15.00

 

 

Antradienis

12.30 — 15.00

 

 

Trečiadienis

8.00 — 15.00 10.35 — 11.05  

Ketvirtadienis

8.00 — 15.00 10.35 — 11.05  
Penktadienis 10.30 — 14.48    

Kontaktai Telefonas 8 45 593393

El. paštas Rašyti

Dainora Vytaitė Mokytojo padėjėja, pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Antradienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Trečiadienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Ketvirtadienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00
Penktadienis 08.00 — 12.00 12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Monika Knizikevičienė Bibliotekos vedėja (0.75 etato)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

08.00 — 14.00

-

Antradienis

08.00 — 14.00

-

Trečiadienis

08.00 — 14.00

-

Ketvirtadienis

08.00 — 14.00

-

Penktadienis

08.00 — 14.00

-

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Kristina Lūžienė Bibliotekos vedėja (0.5 etato), mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

7.30 — 11.30

 

7.30 — 11.30

Antradienis

7.30 — 11.30

 

7.30 — 11.30

Trečiadienis

7.30 — 11.30

 

7.30 — 11.30

Ketvirtadienis

7.30 — 11.30

 

7.30 — 11.30
Penktadienis 7.30 — 11.30  

7.30 — 11.30

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Rita Misiuvienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 — 12.00

 

 

Antradienis

8.00 — 12.55

 

 

Trečiadienis

8.55 — 12.55

 

 

Ketvirtadienis

8.00 — 12.00

 

 
Penktadienis 8.55 — 12.55  

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Edvardas Butrimas IT inžinierius

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

IT specialistas dirba nuotoliniu būdu.

 

Kontaktai Telefonas 8 682 25775

El. paštas edvardas@togilas.lt
El. paštas Rašyti

Atnaujinta: 2023-06-24
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Erasmus+
sveika mokykla 30