Specialistai

Lina Kazakaitienė Neformaliojo švietimo organizatorė (0,25 etato)

Darbo laikas

Neformaliojo švietimo organizatorė

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Konsultacijų valandos

Pirmadienis

08.00 — 13.00

10.35 — 11.05

 

Antradienis

-

   

Trečiadienis

-    

Ketvirtadienis

-    
Penktadienis

08.00 — 13.00

14.00 — 15.00

10.35 — 11.05  

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Monika Valikonienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Kontaktinės valandos

Pirmadienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Antradienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Trečiadienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Ketvirtadienis

08.00 — 15.42

12.00 — 12.30

08.00 — 14.00

Penktadienis 08.00 — 15.42 12.00 — 12.30

Kontaktai Telefonas +370 686 39265

Reda Račienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Konsultacijų valandos

Pirmadienis

07.30 — 16.30

12.00 —12.30

08.40 — 12.00

12.30 — 14.20

Antradienis

07.30 — 16.30

12.00 —12.30

08.40 — 12.00

12.30 — 14.20

Trečiadienis

07.30 — 16.30 12.00 —12.30

08.40 — 12.00

12.30 — 15.10

Ketvirtadienis

07.30 — 17.00 12.00 —12.30

08.00 — 11.40

Penktadienis 17.00 — 19.00    

Kontaktai

El. paštas redaraciene@gmail.com
El. paštas Rašyti

Kristina Vilienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Pratybų laikas

Pietūs

 

Konsultacijos,

Netiesioginė veikla

 

Pirmadienis

8.00 — 15.00

11.50 — 12.10

15.00 — 19.20

Antradienis

11.00 — 14.00

11.50 — 12.10

14.00 — 19.20

Trečiadienis

  8.00 — 15.00

11.50 — 12.10

15.00 — 19.20

Ketvirtadienis

11.00 — 15.00 11.50 — 12.10 15.00 — 19.20
Penktadienis

08.00 — 15.00

11.50 — 12.10 15.00 — 18.20

Konsultacijos - Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais. Darbas Gimnazijos VGK

Netiesioginė veikla - Pasirengimas pratyboms, dokumetacijos tvarkymas ir pan.

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Eglė Polikaitienė Logopedė metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Pratybos

Netiesioginė veikla

Pietų pertrauka

Pirmadienis

11.00 — 15.00

15.00 — 18.00

-

Antradienis

  17.10 — 19.10

-

Trečiadienis

 11.00 — 16.00

16.00 — 18.00 -

Ketvirtadienis

11.00 — 16.00 16.00 — 18.00 -
Penktadienis

11.00 — 15.00

15.00 — 18.00 -

 

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aušra Džiugelytė Sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Antradienis

 8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Trečiadienis

 8.00 – 15.42

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

12.06 – 15.42

 – 

Penktadienis 12.06 – 15.42  – 

 

Kontaktai Telefonas +370 646 69827

El. paštas ausradziug@gmail.com
El. paštas Rašyti

Monika Knizikevičienė Bibliotekos vedėja, duomenų bazių tvarkytoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Bibliotekos vedėja

Darbo laikas

Duomenų bazių tvarkytoja

Pirmadienis

08.00 — 14.00

14.00 — 18.00

Antradienis

08.00 — 14.00

14.00 — 18.00

Trečiadienis

08.00 — 14.00

14.00 — 18.00

Ketvirtadienis

08.00 — 14.00

14.00 — 18.00
Penktadienis

08.00 — 14.00

14.00 — 18.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Sandra Petrulaitytė-Tautkuvienė Karjeros specialistė (0,5 etato)

Darbo laikas

Savaitės dienos

Priėmimo valandos

Pirmadienis

-

Antradienis

14.00 – 16.00

Trečiadienis

14.00 – 16.00

Ketvirtadienis

14.00 – 16.00
Penktadienis

12.10 – 13.10

14.00 – 15.00

Individualių konsultacijų laikas (galima derinti pagal poreikį):

Ketvirtadienis 12.00-16.00

Ugdymo karjerai specialistės tikslas  – ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, padėti jiems spręsti karjeros klausimus taip, kad jie gebėtų sėkmingai plėtoti asmeninę karjerą, įgyvendinti sprendimus dėl mokymosi, saviraiškos ir darbo, sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymosi aplinkos į darbo aplinką.

Ugdymo karjerai specialistės veikla:

 • Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;
 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones: pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindinti mokyklų mokinius, mokytojus, tėvus su mokykloje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;
 • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Ugdymo karjerai specialistė tau padės:

 • Geriau pažinti savo gebėjimus, pomėgius ir įgūdžius;
 • Rinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 • Susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
 • Sukurti cv, motyvacinį laišką, karjeros planą.

Lūkesčiai:

Sudarytos tinkamos sąlygos gimnazijos mokiniams susipažinti su jiems aktualia informacija profesinio orientavimo klausimais, įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Naudingos nuorodos

Profesijos testai mokiniams:

Karjeros planavimas:

Darbo paieška:

Abiturientams:

2022-2023 m.m. brandos egzaminų tvarkaraštis

Abiturientų_Atmintinė_2022 m – leidinys apie brandos egzaminus, priėmimą į aukštąsias mokyklas ir profesinio rengimo įstaigas.

Brandos egzaminams pasiruošti: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/

Universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų interneto svetainių adresai:

Konkursinio balo skaičiuoklė: https://bakalauras.lamabpo.lt/balo-skaiciuokle/

Prašymo teikimas: https://bp.lamabpo.lt/bp2022/lama_is.main?p_lang=LTU

Bendrojo priėmimo datos: https://bakalauras.lamabpo.lt/bendrojo-priemimo-datos/

Edvardas Butrimas IT inžinierius

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

IT specialistas dirba nuotoliniu būdu.

 

Kontaktai Telefonas +370 682 25775

El. paštas edvardas@togilas.lt
El. paštas Rašyti

Kristina Lūžienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00 — 12.00

Antradienis

8.00 — 12.00

Trečiadienis

8.00 — 12.00

Ketvirtadienis

8.00 — 12.00

Penktadienis

8.00 — 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Rita Misiuvienė Mokytojo padėjėja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pirmadienis

8.00 — 12.00

Antradienis

8.00 — 12.00

Trečiadienis

9.00 — 13.00

Ketvirtadienis

8.00 — 12.00

Penktadienis 8.00 — 12.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Dalia Varkulevičienė Mokytojo padėjėja
Dainora Vytaitė Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Antradienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Trečiadienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Ketvirtadienis

08.00 — 12.00

12.00 — 13.00

13.00 — 16.00
Penktadienis 08.00 — 12.00 12.00 — 13.00

13.00 — 16.00

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Sonata Česevičienė Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtoja

Atnaujinta: 2024-02-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Erasmus+