Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022 m. 2022-11-18 18:11:17 37.21 KB
Eletroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2022-11-18 18:11:17 248 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-11-18 18:11:17 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-11-18 18:11:17 25.2 KB
Pažintinės veiklos aprašas 2022-11-18 18:11:18 250.51 KB
Konkurso Pažangiausia klasė nuostatai 2022-11-18 18:11:18 121.95 KB
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-11-18 18:11:19 162.37 KB
Krizių valdymo aprašas 2022-11-18 18:11:19 35.15 KB
Mokinių elgesio nuostatų papildymas 2022-11-18 18:11:19 95 KB
Mokinių elgesio nuostatai   priedas 2022-11-18 18:11:20 207.51 KB
Mokinių elgesio nuostatai 2020-01-31 2022-11-18 18:11:20 17.51 KB
Mokinių pamokų lankomumo tvarka (2019 koreguota) 2022-11-18 18:11:20 94.5 KB
Neformalaus vaikų švietimo organizavimo tvarka 2022-11-18 18:11:21 20.25 KB
Nuotolinio ugdymo tvarka 2020-12-01 2022-11-18 18:11:21 22.65 KB
Pažintinės veiklos aprašas (patvirtintas) 2022-11-18 18:11:21 29.98 KB
Pedagogo etikos kodeksas 2022-11-18 18:11:22 34 KB
Priemimo komisijos darbo reglamentas 2022-11-18 18:11:22 18.03 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-18 18:11:22 19.01 KB
Savirūpa 2022-11-18 18:11:23 19.34 KB
Gimnazijos DVS procesu aprašas 2022-11-18 18:11:23 85.83 KB
Mokinių vežiojimo tvarka 2019 m. 2022-11-18 18:11:23 42.5 KB
Transporto naudojimo tvarka 2019 m. 2022-11-18 18:11:24 59 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-18 18:11:24 26.03 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2022-11-18 18:11:24 53.5 KB
Gimnazijos DA sistema 2020-01-02 2022-11-18 18:11:25 52.99 KB
Inventorizacijos tvarka (1) (5) 2022-11-18 18:11:25 28.01 KB
Kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimas 2018-09-28 Nr. V-14 2022-11-18 18:11:25 28.44 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-11-18 18:11:26 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-11-18 18:11:26 25.2 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-11-18 18:11:27 45 KB
Tvarkos
Pirkimų tvarka 2023-02-24 08:46:08 47.15 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2023-02-24 08:46:08 322.78 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 53.5 KB
Prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 36.99 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-02-24 08:46:08 28.31 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 59.5 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:09 18.68 KB
Testavimo tvarka 2023-02-24 08:46:09 95.5 KB
Švento arkangelo Mykolo premijos skyrimo komisija 2023-02-24 08:46:09 93 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:10 324.57 KB
Individualios-pažangos-stebėjimo-fiksavimo-ir-analizavimo-tvarkos-aprašas 2023-02-24 08:46:10 52.61 KB
Dalyko_kurso_keitimo_tvarka_2015 2023-02-24 08:46:10 115 KB
Pareigybės aprašai
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui 2021-11-11 18:52:34 71.5 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2020-12-06 17:21:47 45 KB
Informacinių technologijų inžinierius 2020-12-06 17:21:48 58.5 KB
Logopedas 2020-12-06 17:21:50 46.5 KB
Mokytojo padėjėjas 2021-11-11 18:53:08 50.5 KB
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas 2021-11-11 18:54:26 38.5 KB
Neformaliojo švietimo organizatorius 2021-11-11 18:55:11 44 KB
Pailgintos mokymo dienos grupės auklėtojas 2021-11-11 18:56:36 52 KB
Pastatų ir įrenginių priežiūros specialistas 2021-11-11 18:57:32 54 KB
Psichologas 2021-11-11 18:57:59 42 KB
Raštvedys 2021-11-11 18:58:28 63.5 KB
Sekretorius 2021-11-11 19:00:08 55.5 KB
Socialinis pedagogas 2020-12-06 17:21:56 53 KB
Spec pedagogas 2020-12-06 17:21:56 47 KB
Vyriausiasis buhalteris 2020-12-06 17:21:59 63 KB
Bibliotekos vedėjas 2020-12-06 17:22:16 64 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Elektrikas 2020-12-06 17:24:35 55.5 KB
Budėtojas 2020-12-06 17:24:45 56 KB
Budėtojas-valytojas 2020-12-06 17:24:58 56 KB
Kiemsargis 2020-12-06 17:25:12 53 KB
Kiemsargis-valytojas 2020-12-06 17:25:23 58 KB
Naktinis sargas 2020-12-06 17:25:33 56 KB
Rūbininkas 2020-12-06 17:25:45 52.5 KB
Stalius 2020-12-06 17:25:54 52 KB
Vairuotojo autobuso 2020-12-06 17:26:07 61 KB
Vairuotojo automobilio 2020-12-06 17:26:21 58.5 KB
Valytojas 2020-12-06 17:26:35 64.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023 veiklos planas 2023-04-12 06:58:33 117.23 KB
VGK veiklos planas 2023-04-12 06:58:33 33.8 KB
Ugdymo plano 2021-2022 m. pakeitimas 2022-08-31 Nr. V-238 2023-04-12 06:58:33 185.5 KB
Ugdymo plano 2021-2022 m. papildymas 2022-03-14 Nr. V-62 2023-04-12 06:58:34 97 KB
2022 veiklos planas 2023-04-12 06:58:34 821.64 KB
2021-2022 m. m. ugdymo plano pakeitimas 2023-04-12 06:58:34 102.5 KB
2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2023-04-12 06:58:34 86.33 KB
2020-2021 m. m. Ugdymo plano pakeitimas 2023-04-12 06:58:35 103 KB
2021 veiklos planas 2023-04-12 06:58:35 108.23 KB
2021-2023 Strateginis planas 2023-04-12 06:58:35 73.49 KB
2020 Veiklos planas 2023-04-12 06:58:36 470 KB
2020 – 2021 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-04-12 06:58:36 546.77 KB
2019 Veiklos planas 2023-04-12 06:58:36 551.5 KB
2018 Veiklos planas 2023-04-12 06:58:37 499 KB
Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo 2023-04-12 06:58:37 208.23 KB
2019 – 2020 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-04-12 06:58:37 790.46 KB
2018 – 2019 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-04-12 06:58:37 936.01 KB
2017 – 2018 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-04-12 06:58:38 870.4 KB
2016 – 2017 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-04-12 06:58:38 702.93 KB
2018-2020 Strateginis planas 2023-04-12 06:58:38 196 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:22 34.54 KB
2023 metų birželio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:22 48.15 KB
2023 metų gegužės mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:22 381.44 KB
2023 metų balandžio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:22 45.24 KB
2023 metų kovo mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:22 43.07 KB
2023 metų vasario mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:22 40.66 KB
2023 metų sausio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:23 37.64 KB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-09 06:03:23 40.49 KB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-09 06:03:24 35.45 KB
2022 metų spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-09 06:03:24 410.77 KB
2022 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:24 374.65 KB
2022 metų birželio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:25 493.98 KB
2022 metų gegužės mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:25 412.71 KB
2022 metų balandžio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:26 388.58 KB
2022 metų kovo mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:26 389.2 KB
2022 metų vasario mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:26 37.31 KB
2022 metų sausio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:27 38 KB
2021 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:27 36.49 KB
2021 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:27 35.13 KB
2021 metų spalio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:28 34.55 KB
2021 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:28 32.89 KB
2021 metų birželio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:29 34.43 KB
2021 metų gegužės mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:29 39.66 KB
2021 metų balandžio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:29 32.62 KB
2021 metų kovo mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:30 34.46 KB
2021 metų vasario mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:30 30.08 KB
2021 metų sausio mėn. veiklos planas 2023-09-09 06:03:30 25.75 KB
Kiti dokumentai
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. II ketv. 2023-07-28 06:34:27 48.72 KB
2023 m. I ketv. 2023-07-28 06:34:27 48.66 KB
2022 m. IV ketv. 2023-07-28 06:34:27 48.27 KB
2022 m. III ketv. 2023-07-28 06:34:27 48.68 KB
2022 m. II ketv. 2023-07-28 06:34:27 48.68 KB
2022 m. I ketv. 2023-07-28 06:34:27 48.28 KB
2021 m. IV ketv. 2023-07-28 06:34:28 341.68 KB
2021 m. III ketv. 2023-07-28 06:34:28 45.1 KB
2021 m. II ketv. 2023-07-28 06:34:28 45.25 KB
2021 m. I ketv. 2023-07-28 06:34:29 45.03 KB
2020 IV ketv. 2023-07-28 06:34:29 45.01 KB
2020 III ketv. 2023-07-28 06:34:29 45.31 KB
2020 II ketv. 2023-07-28 06:34:30 45.35 KB
2020 I ketv. 2023-07-28 06:34:30 45.38 KB
2019 IV ketv. 2023-07-28 06:34:30 45.28 KB
2019 III ketv. 2023-07-28 06:34:31 45.3 KB
2019 II ketv. 2023-07-28 06:34:31 45.38 KB
2019 I ketv. 2023-07-28 06:34:31 43.71 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:06 2.98 MB
2023 m. II ketv. FBA 2023-07-28 06:24:06 2.27 MB
2023 m. II ketv. VRA 2023-07-28 06:24:06 1.29 MB
2023 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:06 2.85 MB
2023 m. I ketv. FBA 2023-07-28 06:24:06 2.37 MB
2023 m. I ketv. VRA 2023-07-28 06:24:06 1.16 MB
2022 m. metinis aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:07 6.8 MB
2022 m. metinė FBA 2023-07-28 06:24:07 2.14 MB
2022 m. metinė VRA 2023-07-28 06:24:07 1.22 MB
2022 m. III ketv. aiškinamasi raštas 2023-07-28 06:24:07 23.91 KB
2022 m. III ketv. FBA 2023-07-28 06:24:08 19.01 KB
2022 m. III ketv. VRA 2023-07-28 06:24:08 53.5 KB
2022 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:08 23.77 KB
2022 m. II ketv. FBA 2023-07-28 06:24:09 60.5 KB
2022 m. I ketv. FBA 2023-07-28 06:24:09 60.5 KB
2022 m. II ketv. VRA 2023-07-28 06:24:09 53.5 KB
2022 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:10 22.85 KB
2022 m. I ketv. VRA 2023-07-28 06:24:10 53.5 KB
2021 m. metinis aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:10 247.74 KB
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis 2023-07-28 06:24:11 291.23 KB
2021 m. IV ketv. VRA 2023-07-28 06:24:11 227.28 KB
2021 m. IV ketv. FBA 2023-07-28 06:24:11 234 KB
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:11 23.36 KB
2021 m. III ketv. VRA 2023-07-28 06:24:12 50.5 KB
2021 m. III ketv. FBA 2023-07-28 06:24:12 57 KB
2021 m. II ketv. VRA 2023-07-28 06:24:12 50.5 KB
2021 m. II ketv. FBA 2023-07-28 06:24:13 57.5 KB
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:13 23.37 KB
2021 m. I ketv. VRA 2023-07-28 06:24:13 50.5 KB
2021 m. I ketv. FBA 2023-07-28 06:24:14 57.5 KB
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:14 22.96 KB
2020 m. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:14 77.5 KB
2020 m. aiškinamojo rašto priedas 2023-07-28 06:24:14 21.58 KB
2020 m. 4 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:15 50.5 KB
2020 m. 3 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:15 50.5 KB
2020 m. 2 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:15 51 KB
2020 m. 4 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:16 43.5 KB
2020 m. 2 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:16 44 KB
2020 m. 1 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:16 50.5 KB
2020 m. 1 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:17 44 KB
2019 m. 4 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:17 47 KB
2020 m. 3 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:17 44 KB
2019 m. 2 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:17 51 KB
2019 m. 3 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:18 50.5 KB
2019 m. 1 ketv. FBA 2023-07-28 06:24:18 47 KB
2019 m. 4 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:18 40 KB
2019 m. 3 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:19 44 KB
2019 m. 2 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:19 44 KB
2019 m. 1 ketv. VRA 2023-07-28 06:24:19 44 KB
2019 m. aiškinamasis raštas 2023-07-28 06:24:20 59.5 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
2022-2023 NVŠ grupių sąrašas 2023-02-06 08:27:34 415.17 KB
2022-2023 NVŠ grupių tvarkaraštis 2023-02-06 08:27:34 54.5 KB
2022-2023 NVŠ grupių iš savivaldybės lėšų tvarkaraštis 2023-02-06 08:27:34 16.97 KB
2021-2022 NVŠ grupių sąrašas 2023-02-06 08:27:34 26.75 KB
2021-2022 NVŠ grupių tvarkaraštis 2023-02-06 08:27:34 54.5 KB
2021-2022 NVŠ grupių iš savivaldybės lėšų tvarkaraštis 2023-02-06 08:27:34 16.79 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
1-4 kl. mokinių nemokamo maitinimo valgiaraštis 2022-10-14 19:51:44 7.92 MB
5-8 kl. mokinių nemokamo maitinimo valgiaraštis 2022-10-14 19:51:44 8.11 MB
9-12 kl. mokinių nemokamo maitinimo valgiaraštis 2022-10-14 19:51:44 7.93 MB
Maitinimo tvarka 2022 2022-10-20 17:01:31 41.61 KB
Mokinių nemokamo maitinimo tvarka 2022-2023 87.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. gimnazijos veiklos ataskaita 2023-05-29 17:36:29 21.83 KB
2021 m. gimnazijos veiklos ataskaita 2023-05-29 17:36:29 18.72 KB
2020 m. gimnazijos veiklos ataskaita 2023-05-29 17:36:29 196.76 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 metų pirkimų planas 2023-04-17 10:18:09 22.67 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2023-04-17 10:18:09 37.02 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 2020-09-02 Nr. V–208 2023-04-17 10:18:09 103.37 KB
Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų organizatorių skyrimo 2020-09-01 Nr. V–195 2023-04-17 10:18:09 100.02 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 53.5 KB
Dėl korupcijos prevencijos komisijos 2018-06-07 Nr. V-215 88 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 59.5 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų prevencijos planas 30.77 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisija 2022-11-09 Nr V-315 2022-11-12 06:49:48 94 KB
Vgk veiklos planas 2021 2022-11-12 06:49:48 29.7 KB
Gimnazijos vgk tvarkos aprasas 2018-03-28 2022-11-12 06:49:48 29.7 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:09 18.68 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2022-2023 mokytojų budėjimo tvarkaraštis 2022-10-13 12:04:14 227.63 KB
2022-2023 klasės vadovų valandėlių tvarkaraštis 2022-10-13 12:04:14 231.96 KB
2022-2023 aktų salės užimtumo tvarkaraštis 2022-10-13 12:04:14 195.62 KB
2022-2023 sporto salės užimtumo tvarkaraštis 2022-10-13 12:04:14 224.81 KB
2022-2023 NVŠ grupių tvarkaraštis 2022-10-13 12:04:14 54.5 KB
2022-2023 neformaliojo vaikų švietimo grupių iš savivaldybės lėšų tvarkaraštis 2022-10-13 12:04:14 16.97 KB
Mokinių vežimas Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo į gimnaziją grafikas 2023-2024 2023-09-15 09:47:57 261.83 KB
Mokinių vežimo į namus grafikas 2023-2024 2023-09-15 09:47:57 164.87 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Dėl ugdymo proceso organizavimo 2021-01-06 01:16:09 191.08 KB
Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo 2021-01-06 01:16:09 202.66 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu aprašas 2021-01-06 01:16:09 224.08 KB
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu 2021-01-06 01:16:10 474.97 KB
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu patvirtinimo 2021-01-06 01:16:10 197.07 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-01-06 01:55:48 413.9 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-06 01:55:49 588.5 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-06 01:55:50 385.59 KB
Mokinių parlamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2022-11-18 18:11:26 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-11-18 18:11:26 25.2 KB
Muziejus Atnaujinta Dydis
Darbo grupė muziejui įkurti ir prižiūrėti 2021-01-06 02:41:21 131.69 KB
Darbo grupės sudėties pakeitimas 2021-01-06 02:41:21 128.43 KB
Metodinė taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazijos metodinė taryba 2021-02-24 17:08:29 94 KB
Metodinė taryba 2021-02-22 nr. v-31 2021-02-24 16:53:13 94 KB
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Panevėžio Mykolo Antanaičio atestacijos programa 2018-2020 m. 233.03 KB
Krekenavos gimnazijos mokytojų atestacijos komisija 55.71 KB
Paramos lėšų išlaidų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Panevėžio Mykolo Antanaičio gimnazijos 1,2 proc. paramos lėšų ataskaitos 2018-2020 m. 157.46 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos planas 2020 m. 2021-01-12 03:33:37 387.66 KB
Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės 2021-01-12 03:33:20 110.56 KB
Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės 2021-01-12 03:33:24 123.61 KB
Informacija apie 2019 m. įgytus vadovėlius ir mokymo priemones 2021-01-12 03:33:32 275.85 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
Laikraštis „Savas“ 2023 Nr. 2 proginis 2023-04-30 05:52:39 1.43 MB
Laikraštis „Savas“ 2023 Nr. 1 2023-04-30 05:52:39 1.42 MB
Laikraštis „Savas“ 2022 Nr. 1 2023-04-30 05:52:40 1.22 MB
Laikraštis „Savas“ 2022 Nr. proginis 2023-04-30 05:52:40 1.04 MB
Laikraštis „Savas“ 2021 Nr. 3 2023-04-30 05:52:40 1.82 MB
Laikraštis „Savas“ 2021 Nr. 2 2023-04-30 05:52:40 3.11 MB
Laikraštis „Savas“ 2021 Nr. 1 2023-04-30 05:52:41 1.23 MB
Laikraštis „Savas“ 2020 Nr. 1 2023-04-30 05:52:41 1.17 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Maisto slėnis 3.18 MB
Muzikos mokykla akordeonistai 2.11 MB
Muzikos mokykla 3.3 MB
Muzikos mokykla papildymas 711.8 KB
Tavo galimybė 3 MB
Sportinių šokių klubas „Vilnis“ 2021-04-29 15:40:31 1.8 MB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukties veiksmų planas 2021-2024 metams 449.53 KB
Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas 2021-11-12 20:10:54 24.93 MB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 3.13 MB
Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos 18.21 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Dėl izoliacijos 1.66 MB
Covid-19 valdymo grupės 120 KB
Covid-19 prevencinių veiksmų planas 146 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2021-11-04 Nr. T-210 2022-03-04 11:22:48 42.7 KB
Projektai 2021 metai 2022-01-01 08:58:20 13.06 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 1.19 MB
Veiklos tobulinimo ataskaita (tarpinė)

Veiklos tobulinimo ataskaita (tarpinė)

15.69 MB
Veiklos tobulinimo plano patikslinimas 13.43 MB
Sveika mokykla Atnaujinta Dydis
Sveikatingumo programa 2021-2026 2022-10-06 08:48:25 41.98 KB