Didžiuojamės
Sveikiname mokytoją Daivą Adamkevičienę bei jos mokinius.
Sveikinimai krepšininkėms bei jų treneriui Vaidui Pociui