Nuotolinis mokymas

Nuotolinio ugdymo organizavimas

Skaitmeninės mokymosi aplinkos:

EDUKA dienynas https://dienynas.eduka.lt/ 

EDUKA klasė nuotolinio mokymosi aplinka.

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija gali naudotis nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu bei kitomis virtualiomis mokymuisi ir bendravimui skirtomis aplinkomis. Daugiau informacijos https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis

EMA   https://emapamokos.lt/

E-VADOVĖLIAI   https://evadoveliai.lt/

EGZAMINATORIUS   https://egzaminatorius.lt/

MESSENGER – realiu laiku pokalbių programėlė

GOOGLE CLASSROOM – nuotolinio mokymosi aplinka

LAISVALAIKIS, EDUKACIJA   nuoroda


Tvarkaraštis

Ugdymo procesas gimnazijoje vykdomas pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį.
Ugdymo apskaita tvarkoma ir visa informacija skelbiama tik EDUKA dienyne.

Mokytojas

Rengia, papildo nuotolinio mokymo(si) medžiagos rinkinius, vadovaudamasis  Bendrosiomis programomis bei metodinėmis rekomendacijomis. Mokomoji medžiaga, atsiskaitymai (rašto darbai, kontroliniai, kaupiamojo balo užduotys) pateikiami EDUKA dienyne arba kitoje mokytojo pasirinktoje virtualioje aplinkoje.

Logopedas, Specialusis pedagogas

Teikia užduotis, konsultuoja, nuotoliniu būdu organizuoja korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų ir specialiąsias pratybas specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Socialinis pedagogas, Psichologas

Pagal poreikį teikia konsultacijas tėvams (globėjams) dėl ugdymuisi palankios aplinkos kūrimo mokiniams mokantis nuotoliniu būdu.

Mokinys

Kiekvieną dieną jungiasi prie EDUKA dienyno, perskaito pateiktą informaciją ir atlieka nurodytas užduotis.

Tėvai (globėjai)

Bendradarbiauja su gimnazijos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, administracija vaiko mokymosi nuotoliniu būdu klausimais.

Dokumentai

Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Dėl ugdymo proceso organizavimo 2021-01-06 01:16:09 191.08 KB
Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo 2021-01-06 01:16:09 202.66 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu aprašas 2021-01-06 01:16:09 224.08 KB
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu 2021-01-06 01:16:10 474.97 KB
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu patvirtinimo 2021-01-06 01:16:10 197.07 KB

Atnaujinta: 2024-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!

Erasmus+