Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Eletroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2022-03-25 09:27:13 248 KB
Nemokamo maitinimo tvarka 2020 2022-03-25 09:25:36 84.5 KB
Gimnazijos nuostatai 2022-03-25 09:25:36 4.59 MB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-03-25 09:25:36 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-03-25 09:25:36 25.2 KB
Pažintinės veiklos aprašas 2022-03-25 09:25:36 250.51 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas   priedas 2022-03-25 09:25:36 188.61 KB
Konkurso Pažangiausia klasė nuostatai 2022-03-25 09:25:36 121.95 KB
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-25 09:25:36 162.37 KB
Krizių valdymo aprašas 2022-03-25 09:25:36 35.15 KB
Mokinių elgesio nuostatų papildymas 2022-03-25 09:25:36 95 KB
Mokinių elgesio nuostatai   priedas 2022-03-25 09:25:36 207.51 KB
Mokinių elgesio nuostatai 2020-01-31 2022-03-25 09:25:36 17.51 KB
Mokinių pamokų lankomumo tvarka (2019 koreguota) 2022-03-25 09:25:36 94.5 KB
Neformalaus vaikų švietimo organizavimo tvarka 2022-03-25 09:25:36 20.25 KB
Nuotolinio ugdymo tvarka 2020-12-01 2022-03-25 09:25:36 22.65 KB
Pažintinės veiklos aprašas (patvirtintas) 2022-03-25 09:25:36 29.98 KB
Pedagogo etikos kodeksas 2022-03-25 09:25:36 34 KB
Priemimo komisijos darbo reglamentas 2022-03-25 09:25:36 18.03 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-03-25 09:25:36 19.01 KB
Savirūpa 2022-03-25 09:25:36 19.34 KB
Gimnazijos DVS procesu aprašas 2022-03-25 09:25:36 85.83 KB
Mokinių vežiojimo tvarka 2019 m. 2022-03-25 09:25:36 42.5 KB
Transporto naudojimo tvarka 2019 m. 2022-03-25 09:25:36 59 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-03-25 09:25:36 26.03 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2022-03-25 09:25:36 53.5 KB
Gimnazijos DA sistema 2020-01-02 2022-03-25 09:25:37 52.99 KB
Inventorizacijos tvarka (1) (5) 2022-03-25 09:25:37 28.01 KB
Kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimas 2018-09-28 Nr. V-14 2022-03-25 09:25:37 28.44 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-03-25 09:25:37 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-03-25 09:25:37 25.2 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-03-25 09:25:37 45 KB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-14 10:38:21 37.17 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 53.5 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2021-01-03 19:43:36 59.5 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 18.68 KB
Testavimo tvarka 95.5 KB
Švento arkangelo Mykolo premijos skyrimo komisija 93 KB
Pareigybės aprašai
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui 2021-11-11 18:52:34 71.5 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2020-12-06 17:21:47 45 KB
Informacinių technologijų inžinierius 2020-12-06 17:21:48 58.5 KB
Logopedas 2020-12-06 17:21:50 46.5 KB
Mokytojo padėjėjas 2021-11-11 18:53:08 50.5 KB
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas 2021-11-11 18:54:26 38.5 KB
Neformaliojo švietimo organizatorius 2021-11-11 18:55:11 44 KB
Pailgintos mokymo dienos grupės auklėtojas 2021-11-11 18:56:36 52 KB
Pastatų ir įrenginių priežiūros specialistas 2021-11-11 18:57:32 54 KB
Psichologas 2021-11-11 18:57:59 42 KB
Raštvedys 2021-11-11 18:58:28 63.5 KB
Sekretorius 2021-11-11 19:00:08 55.5 KB
Socialinis pedagogas 2020-12-06 17:21:56 53 KB
Spec pedagogas 2020-12-06 17:21:56 47 KB
Vyriausiasis buhalteris 2020-12-06 17:21:59 63 KB
Bibliotekos vedėjas 2020-12-06 17:22:16 64 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Elektrikas 2020-12-06 17:24:35 55.5 KB
Budėtojas 2020-12-06 17:24:45 56 KB
Budėtojas-valytojas 2020-12-06 17:24:58 56 KB
Kiemsargis 2020-12-06 17:25:12 53 KB
Kiemsargis-valytojas 2020-12-06 17:25:23 58 KB
Naktinis sargas 2020-12-06 17:25:33 56 KB
Rūbininkas 2020-12-06 17:25:45 52.5 KB
Stalius 2020-12-06 17:25:54 52 KB
Vairuotojo autobuso 2020-12-06 17:26:07 61 KB
Vairuotojo automobilio 2020-12-06 17:26:21 58.5 KB
Valytojas 2020-12-06 17:26:35 64.5 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2022 veiklos planas 2022-03-11 09:25:25 821.64 KB
2021-2022 m. m. ugdymo plano pakeitimas 2022-03-11 09:25:25 102.5 KB
2021-2022 m. m. ir 2022-2023 m. m. ugdymo planas 2022-03-11 09:25:25 86.33 KB
2020-2021 m. m. Ugdymo plano pakeitimas 2022-03-11 09:25:25 103 KB
2021 veiklos planas 2022-03-11 09:25:25 108.23 KB
2021-2023 Strateginis planas 2022-03-11 09:25:25 73.49 KB
2020 Veiklos planas 2022-03-11 09:25:25 470 KB
2020 – 2021 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-03-11 09:25:25 546.77 KB
2019 Veiklos planas 2022-03-11 09:25:25 551.5 KB
2018 Veiklos planas 2022-03-11 09:25:25 499 KB
Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo 2022-03-11 09:25:25 208.23 KB
2019 – 2020 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-03-11 09:25:25 790.46 KB
2018 – 2019 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-03-11 09:25:25 936.01 KB
2017 – 2018 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-03-11 09:25:25 870.4 KB
2016 – 2017 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-03-11 09:25:25 702.93 KB
2018-2020 Strateginis planas 2022-03-11 09:25:25 196 KB
Mėnesio veiklos planai
2022 metų birželio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 493.98 KB
2022 metų gegužės mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 412.71 KB
2022 metų balandžio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 388.58 KB
2022 metų kovo mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 389.2 KB
2022 metų vasario mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 37.31 KB
2022 metų sausio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 38 KB
2021 metų gruodžio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 36.49 KB
2021 metų lapkričio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 35.13 KB
2021 metų spalio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 34.55 KB
2021 metų rugsėjo mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 32.89 KB
2021 metų birželio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 34.43 KB
2021 metų gegužės mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 39.66 KB
2021 metų balandžio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 32.62 KB
2021 metų kovo mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 34.46 KB
2021 metų vasario mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 30.08 KB
2021 metų sausio mėn. veiklos planas 2022-05-31 07:59:09 25.75 KB
Kiti dokumentai
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m. IV ketv. 2022-03-25 08:08:04 341.68 KB
2021 m. III ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.1 KB
2021 m. II ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.25 KB
2021 m. I ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.03 KB
2020 IV ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.01 KB
2020 III ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.31 KB
2020 II ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.35 KB
2020 I ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.38 KB
2019 IV ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.28 KB
2019 III ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.3 KB
2019 II ketv. 2022-03-25 08:08:04 45.38 KB
2019 I ketv. 2022-03-25 08:08:04 43.71 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2021 m. metinis aiškinamasis raštas 2022-03-25 08:33:42 247.74 KB
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumų pokytis 2022-03-25 08:33:42 291.23 KB
2021 m. IV ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 234 KB
2021 m. III ketv. aiškinamasis raštas 2022-03-25 08:33:42 23.36 KB
2021 m. III ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 50.5 KB
2021 m. III ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 57 KB
2021 m. II ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 50.5 KB
2021 m. II ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 57.5 KB
2021 m. II ketv. aiškinamasis raštas 2022-03-25 08:33:42 23.37 KB
2021 m. I ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 50.5 KB
2021 m. I ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 57.5 KB
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas 2022-03-25 08:33:42 22.96 KB
2020 m. aiškinamasis raštas 2022-03-25 08:33:42 77.5 KB
2020 m. aiškinamojo rašto priedas 2022-03-25 08:33:42 21.58 KB
2020 m. 4 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 50.5 KB
2020 m. 3 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 50.5 KB
2020 m. 2 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 51 KB
2020 m. 1 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 50.5 KB
2019 m. 4 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 47 KB
2019 m. 3 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 50.5 KB
2019 m. 2 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 51 KB
2019 m. 1 ketv. FBA 2022-03-25 08:33:42 47 KB
2020 m. 4 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 43.5 KB
2020 m. 3 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 44 KB
2020 m. 2 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 44 KB
2020 m. 1 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 44 KB
2019 m. 4 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 40 KB
2019 m. 3 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 44 KB
2019 m. 2 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 44 KB
2019 m. 1 ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 44 KB
2019 m. aiškinamasis raštas 2022-03-25 08:33:42 59.5 KB
2021 m. IV ketv. VRA 2022-03-25 08:33:42 227.28 KB
Neformalus švietimas Atnaujinta Dydis
2021-2022 NVŠ grupių sąrašas 2022-01-18 13:34:15 26.75 KB
2021-2022 NVŠ grupių tvarkaraštis 2022-01-18 13:35:43 54.5 KB
2021-2022 NVŠ grupių iš savivaldybės lėšų tvarkaraštis 2021-10-01 05:51:47 16.79 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo tvarka 2020 (papildyta) 2021-04-29 15:08:04 84.5 KB
Nemokamo maitinimo tvarka 2020 2022-03-25 09:25:36 84.5 KB
Mokinių nemokamo maitinimo valgiaraštis 6–10 metų vaikams 2021-04-29 15:08:04 9.01 MB
Mokinių nemokamo maitinimo valgiaraštis 11 metų ir vyresniems vaikams 2021-04-29 15:08:04 9.83 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 m. gimnazijos veiklos ataskaita 2022-02-03 13:59:04 196.76 KB
2019 m. gimnazijos veiklos ataskaita 2022-02-03 13:59:05 448.41 KB
2018 m. ginazijos veiklos ataskaita 2022-02-03 13:59:05 448.44 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2022 metų pirkimų planas 2022-01-14 10:38:21 23.44 KB
2021 metų pirkimų planas 2022-01-14 10:38:21 22.93 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-14 10:38:21 37.17 KB
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo 2020-09-02 Nr. V–208 2022-01-14 10:38:21 103.37 KB
Įsakymas dėl mažos vertės pirkimų organizatorių skyrimo 2020-09-01 Nr. V–195 2022-01-14 10:38:21 100.02 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Dėl korupcijos prevencijos komisijos 2018-06-07 Nr. V-215 88 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 53.5 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2021-01-03 19:43:36 59.5 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremalių situacijų prevencijos planas 30.77 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vgk veiklos planas 2021 29.7 KB
Gimnazijos vgk tvarkos aprasas 2018-03-28 29.7 KB
Vaiko gerovės komisija 2017-09-01 nr v-313 95 KB
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 18.68 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2021-2022 sporto salės užimtumo tvarkaraštis 16.13 KB
2021-2022 klasių vadovų valandėlių tvarkaraštis 17.43 KB
2021-2022 mokytojų budėjimo tvarkaraštis 18.77 KB
2021-2022 aktų salės užimtumo tvarkaraštis 12.54 KB
Mokinių vežimas Atnaujinta Dydis
Mokinių atvežimo į gimnaziją grafikas (nuo 2020-10-12) 2020–2021 m. m. 132.74 KB
Mokinių vežimo į namus grafikas ( nuo 2020-10-12 ) 2020–2021 m. m. 142.06 KB
Mokinių atvežimo į gimnaziją grafikas 388.39 KB
Mokinių vežimo į namus grafikas 191.66 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Dėl ugdymo proceso organizavimo 2021-01-06 01:16:09 191.08 KB
Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano pakeitimo 2021-01-06 01:16:09 202.66 KB
Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu aprašas 2021-01-06 01:16:09 224.08 KB
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu 2021-01-06 01:16:10 474.97 KB
Pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu patvirtinimo 2021-01-06 01:16:10 197.07 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2021-01-06 01:55:48 413.9 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-06 01:55:49 588.5 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2021-01-06 01:55:50 385.59 KB
Mokinių parlamentas Atnaujinta Dydis
Mokinių parlamento nuostatai 2022-03-25 09:25:37 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-03-25 09:25:37 25.2 KB
Muziejus Atnaujinta Dydis
Darbo grupė muziejui įkurti ir prižiūrėti 2021-01-06 02:41:21 131.69 KB
Darbo grupės sudėties pakeitimas 2021-01-06 02:41:21 128.43 KB
Metodinė taryba Atnaujinta Dydis
Gimnazijos metodinė taryba 2021-02-24 17:08:29 94 KB
Metodinė taryba 2021-02-22 nr. v-31 2021-02-24 16:53:13 94 KB
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
Panevėžio Mykolo Antanaičio gimnazijos atestacijos komisija 681.67 KB
Panevėžio Mykolo Antanaičio atestacijos programa 2018-2020 m. 233.03 KB
Paramos lėšų išlaidų ataskaitos Atnaujinta Dydis
Panevėžio Mykolo Antanaičio gimnazijos 1,2 proc. paramos lėšų ataskaitos 2018-2020 m. 157.46 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos veiklos planas 2020 m. 2021-01-12 03:33:37 387.66 KB
Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklės 2021-01-12 03:33:20 110.56 KB
Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės 2021-01-12 03:33:24 123.61 KB
Informacija apie 2019 m. įgytus vadovėlius ir mokymo priemones 2021-01-12 03:33:32 275.85 KB
Gimnazijos laikraštis Atnaujinta Dydis
Savas-nr.2 2021-02-13 17:53:23 3.11 MB
Laikraštis „Savas“ Nr. 2 3.11 MB
Laikraštis „Savas“ Nr. 1 1.17 MB
Laikraštis „Savas“ Nr. 3 2021-04-28 15:07:01 1.82 MB
Laikraštis „Savas“ Nr. 4 1.23 MB
Laikraštis „Savas“ Nr. 5 1.04 MB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Maisto slėnis 3.18 MB
Muzikos mokykla akordeonistai 2.11 MB
Muzikos mokykla 3.3 MB
Muzikos mokykla papildymas 711.8 KB
Tavo galimybė 3 MB
Sportinių šokių klubas „Vilnis“ 2021-04-29 15:40:31 1.8 MB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukties veiksmų planas 2021-2024 metams 449.53 KB
Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas 2021-11-12 20:10:54 24.93 MB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 3.13 MB
Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos 18.21 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Dėl izoliacijos 1.66 MB
Covid-19 valdymo grupės 120 KB
Covid-19 prevencinių veiksmų planas 146 KB
Projektai Atnaujinta Dydis
Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2021-11-04 Nr. T-210 2022-03-04 11:22:48 42.7 KB
Projektai 2021 metai 2022-01-01 08:58:20 13.06 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 1.19 MB
Sveika mokykla Atnaujinta Dydis
Sveikatingumo programa 2021 41.98 KB