Klasių tėvų komitetai

Klasių tėvų komitetai

Gimnazijoje veikia klasių tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje klasių mokinių tėvai renka balsų dauguma klasių tėvų susirinkime. Klasių tėvų komitetai, kartu su klasių vadovais planuoja klasių tėvų susirinkimus, aptaria mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti išvykas, ekskursijas, renginius, kurti edukacinę aplinką, vykdyti karjeros planavimą, teikia siūlymus gimnazijos tarybai ir direktoriui. Tėvų komitetų nariai, savanorystės principais, buriasi į Tėvų klubą.

Atnaujinta: 2024-06-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!

Erasmus+