Tvarkos
Tvarkos Atnaujinta Dydis
Mokinių vežimo į mokyklą tvarkos pakeitimas 2023 2024-01-30 05:15:01 89 KB
Tarybos sprendimas dėl mokinių pavežėjimo organizavimo 2024-01-30 05:15:01 63.94 KB
Vertinimo tvarka 2023 2024-01-30 05:15:01 184 KB
Mokinių vežiojimo tvarkos pakeitimas 2020 2024-01-30 05:15:01 90.5 KB
Pirkimų tvarka 2024-01-30 05:15:01 47.15 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-01-30 05:15:01 322.78 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2024-01-30 05:15:01 53.5 KB
Prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2024-01-30 05:15:02 36.99 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2024-01-30 05:15:02 28.31 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2024-01-30 05:15:02 59.5 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2024-01-30 05:15:03 18.68 KB
Testavimo tvarka 2024-01-30 05:15:03 95.5 KB
Švento arkangelo Mykolo premijos skyrimo komisija 2024-01-30 05:15:03 93 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2024-01-30 05:15:04 324.57 KB
Individualios-pažangos-stebėjimo-fiksavimo-ir-analizavimo-tvarkos-aprašas 2024-01-30 05:15:04 52.61 KB
Dalyko_kurso_keitimo_tvarka_2015 2024-01-30 05:15:04 115 KB
GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 2024-01-30 05:15:04 66.62 KB