Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Nemokamo maitinimo tvarka 2020 2021-11-29 14:04:28 84.5 KB
Gimnazijos nuostatai 2021-11-29 14:04:28 4.59 MB
Mokinių parlamento nuostatai 2021-11-29 14:04:28 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2021-11-29 14:04:28 25.2 KB
Pažintinės veiklos aprašas 2021-11-29 14:04:28 250.51 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas   priedas 2021-11-29 14:04:28 188.61 KB
Konkurso Pažangiausia klasė nuostatai 2021-11-29 14:04:29 121.95 KB
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2021-11-29 14:04:29 162.37 KB
Krizių valdymo aprašas 2021-11-29 14:04:29 35.15 KB
Mokinių elgesio nuostatų papildymas 2021-11-29 14:04:29 95 KB
Mokinių elgesio nuostatai   priedas 2021-11-29 14:04:29 207.51 KB
Mokinių elgesio nuostatai 2020-01-31 2021-11-29 14:04:29 17.51 KB
Mokinių pamokų lankomumo tvarka (2019 koreguota) 2021-11-29 14:04:29 94.5 KB
Neformalaus vaikų švietimo organizavimo tvarka 2021-11-29 14:04:29 20.25 KB
Nuotolinio ugdymo tvarka 2020-12-01 2021-11-29 14:04:30 22.65 KB
Pažintinės veiklos aprašas (patvirtintas) 2021-11-29 14:04:30 29.98 KB
Pedagogo etikos kodeksas 2021-11-29 14:04:30 34 KB
Priemimo komisijos darbo reglamentas 2021-11-29 14:04:30 18.03 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2020 m. 2021-11-29 14:04:30 19.01 KB
Savirūpa 2021-11-29 14:04:30 19.34 KB
Gimnazijos DVS procesu aprašas 2021-11-29 14:04:30 85.83 KB
Mokinių vežiojimo tvarka 2019 m. 2021-11-29 14:04:30 42.5 KB
Transporto naudojimo tvarka 2019 m. 2021-11-29 14:04:30 59 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2021-11-29 14:04:30 26.03 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2021-11-29 14:04:30 53.5 KB
Gimnazijos DA sistema 2020-01-02 2021-11-29 14:04:31 52.99 KB
Inventorizacijos tvarka (1) (5) 2021-11-29 14:04:31 28.01 KB
Kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimas 2018-09-28 Nr. V-14 2021-11-29 14:04:31 28.44 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2021-11-29 14:04:31 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2021-11-29 14:04:31 25.2 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2021-11-29 14:04:31 45 KB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-14 10:38:21 37.17 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 53.5 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2021-01-03 19:43:36 59.5 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 18.68 KB
Testavimo tvarka 95.5 KB
Pareigybės aprašai
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui 2021-11-11 18:52:34 71.5 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2020-12-06 17:21:47 45 KB
Informacinių technologijų inžinierius 2020-12-06 17:21:48 58.5 KB
Logopedas 2020-12-06 17:21:50 46.5 KB
Mokytojo padėjėjas 2021-11-11 18:53:08 50.5 KB
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas 2021-11-11 18:54:26 38.5 KB
Neformaliojo švietimo organizatorius 2021-11-11 18:55:11 44 KB
Pailgintos mokymo dienos grupės auklėtojas 2021-11-11 18:56:36 52 KB
Pastatų ir įrenginių priežiūros specialistas 2021-11-11 18:57:32 54 KB
Psichologas 2021-11-11 18:57:59 42 KB
Raštvedys 2021-11-11 18:58:28 63.5 KB
Sekretorius 2021-11-11 19:00:08 55.5 KB
Socialinis pedagogas 2020-12-06 17:21:56 53 KB
Spec pedagogas 2020-12-06 17:21:56 47 KB
Vyriausiasis buhalteris 2020-12-06 17:21:59 63 KB
Bibliotekos vedėjas 2020-12-06 17:22:16 64 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Elektrikas 2020-12-06 17:24:35 55.5 KB
Budėtojas 2020-12-06 17:24:45 56 KB
Budėtojas-valytojas 2020-12-06 17:24:58 56 KB
Kiemsargis 2020-12-06 17:25:12 53 KB
Kiemsargis-valytojas 2020-12-06 17:25:23 58 KB
Naktinis sargas 2020-12-06 17:25:33 56 KB
Rūbininkas 2020-12-06 17:25:45 52.5 KB
Stalius 2020-12-06 17:25:54 52 KB
Vairuotojo autobuso 2020-12-06 17:26:07 61 KB
Vairuotojo automobilio 2020-12-06 17:26:21 58.5 KB
Valytojas 2020-12-06 17:26:35 64.5 KB