Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2022 m. 2022-11-18 18:11:17 37.21 KB
Eletroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2022-11-18 18:11:17 248 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-11-18 18:11:17 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-11-18 18:11:17 25.2 KB
Pažintinės veiklos aprašas 2022-11-18 18:11:18 250.51 KB
Konkurso Pažangiausia klasė nuostatai 2022-11-18 18:11:18 121.95 KB
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-11-18 18:11:19 162.37 KB
Krizių valdymo aprašas 2022-11-18 18:11:19 35.15 KB
Mokinių elgesio nuostatų papildymas 2022-11-18 18:11:19 95 KB
Mokinių elgesio nuostatai   priedas 2022-11-18 18:11:20 207.51 KB
Mokinių elgesio nuostatai 2020-01-31 2022-11-18 18:11:20 17.51 KB
Mokinių pamokų lankomumo tvarka (2019 koreguota) 2022-11-18 18:11:20 94.5 KB
Neformalaus vaikų švietimo organizavimo tvarka 2022-11-18 18:11:21 20.25 KB
Nuotolinio ugdymo tvarka 2020-12-01 2022-11-18 18:11:21 22.65 KB
Pažintinės veiklos aprašas (patvirtintas) 2022-11-18 18:11:21 29.98 KB
Pedagogo etikos kodeksas 2022-11-18 18:11:22 34 KB
Priemimo komisijos darbo reglamentas 2022-11-18 18:11:22 18.03 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-11-18 18:11:22 19.01 KB
Savirūpa 2022-11-18 18:11:23 19.34 KB
Gimnazijos DVS procesu aprašas 2022-11-18 18:11:23 85.83 KB
Mokinių vežiojimo tvarka 2019 m. 2022-11-18 18:11:23 42.5 KB
Transporto naudojimo tvarka 2019 m. 2022-11-18 18:11:24 59 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-11-18 18:11:24 26.03 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2022-11-18 18:11:24 53.5 KB
Gimnazijos DA sistema 2020-01-02 2022-11-18 18:11:25 52.99 KB
Inventorizacijos tvarka (1) (5) 2022-11-18 18:11:25 28.01 KB
Kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimas 2018-09-28 Nr. V-14 2022-11-18 18:11:25 28.44 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-11-18 18:11:26 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-11-18 18:11:26 25.2 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-11-18 18:11:27 45 KB
Tvarkos
Pirkimų tvarka 2023-02-24 08:46:08 47.15 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2023-02-24 08:46:08 322.78 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 53.5 KB
Prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 36.99 KB
Smurto ir priekabiavimo politika 2023-02-24 08:46:08 28.31 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:08 59.5 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:09 18.68 KB
Testavimo tvarka 2023-02-24 08:46:09 95.5 KB
Švento arkangelo Mykolo premijos skyrimo komisija 2023-02-24 08:46:09 93 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-02-24 08:46:10 324.57 KB
Individualios-pažangos-stebėjimo-fiksavimo-ir-analizavimo-tvarkos-aprašas 2023-02-24 08:46:10 52.61 KB
Dalyko_kurso_keitimo_tvarka_2015 2023-02-24 08:46:10 115 KB
Pareigybės aprašai
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui 2021-11-11 18:52:34 71.5 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2020-12-06 17:21:47 45 KB
Informacinių technologijų inžinierius 2020-12-06 17:21:48 58.5 KB
Logopedas 2020-12-06 17:21:50 46.5 KB
Mokytojo padėjėjas 2021-11-11 18:53:08 50.5 KB
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas 2021-11-11 18:54:26 38.5 KB
Neformaliojo švietimo organizatorius 2021-11-11 18:55:11 44 KB
Pailgintos mokymo dienos grupės auklėtojas 2021-11-11 18:56:36 52 KB
Pastatų ir įrenginių priežiūros specialistas 2021-11-11 18:57:32 54 KB
Psichologas 2021-11-11 18:57:59 42 KB
Raštvedys 2021-11-11 18:58:28 63.5 KB
Sekretorius 2021-11-11 19:00:08 55.5 KB
Socialinis pedagogas 2020-12-06 17:21:56 53 KB
Spec pedagogas 2020-12-06 17:21:56 47 KB
Vyriausiasis buhalteris 2020-12-06 17:21:59 63 KB
Bibliotekos vedėjas 2020-12-06 17:22:16 64 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Elektrikas 2020-12-06 17:24:35 55.5 KB
Budėtojas 2020-12-06 17:24:45 56 KB
Budėtojas-valytojas 2020-12-06 17:24:58 56 KB
Kiemsargis 2020-12-06 17:25:12 53 KB
Kiemsargis-valytojas 2020-12-06 17:25:23 58 KB
Naktinis sargas 2020-12-06 17:25:33 56 KB
Rūbininkas 2020-12-06 17:25:45 52.5 KB
Stalius 2020-12-06 17:25:54 52 KB
Vairuotojo autobuso 2020-12-06 17:26:07 61 KB
Vairuotojo automobilio 2020-12-06 17:26:21 58.5 KB
Valytojas 2020-12-06 17:26:35 64.5 KB