Tvarkaraščiai
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 NVŠ grupių tvarkaraštis 2023-09-23 07:03:06 47.5 KB
2023-2024 neformaliojo vaikų švietimo grupių iš savivaldybės lėšų tvarkaraštis 2023-09-23 07:03:06 16.82 KB
2023-2024 mokytojų budėjimo tvarkaraštis 2024-03-01 09:36:10 197.13 KB
2023-2024 aktų salės užimtumo tvarkaraštis 36.5 KB
2023-2024 sporto salės užimtumo tvarkaraštis 16.54 KB
2023-2024 klasės vadovų valandėlių tvarkaraštis 47.5 KB