Įtraukusis ugdymas
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Įtraukties veiksmų planas 2021-2024 metams 449.53 KB
Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų. Mokytojo vadovas 2021-11-12 20:10:54 24.93 MB
Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją 3.13 MB
Įtraukiojo ugdymo rekomendacijos 18.21 MB