Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Eletroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2022-03-25 09:27:13 248 KB
Gimnazijos nuostatai 2022-03-25 09:25:36 4.59 MB
Nemokamo maitinimo tvarka 2020 2022-09-29 14:25:46 84.5 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-03-25 09:25:36 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-03-25 09:25:36 25.2 KB
Pažintinės veiklos aprašas 2022-03-25 09:25:36 250.51 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas   priedas 2022-03-25 09:25:36 188.61 KB
Konkurso Pažangiausia klasė nuostatai 2022-03-25 09:25:36 121.95 KB
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-25 09:25:36 162.37 KB
Krizių valdymo aprašas 2022-03-25 09:25:36 35.15 KB
Mokinių elgesio nuostatų papildymas 2022-03-25 09:25:36 95 KB
Mokinių elgesio nuostatai   priedas 2022-03-25 09:25:36 207.51 KB
Mokinių elgesio nuostatai 2020-01-31 2022-03-25 09:25:36 17.51 KB
Mokinių pamokų lankomumo tvarka (2019 koreguota) 2022-03-25 09:25:36 94.5 KB
Neformalaus vaikų švietimo organizavimo tvarka 2022-03-25 09:25:36 20.25 KB
Nuotolinio ugdymo tvarka 2020-12-01 2022-03-25 09:25:36 22.65 KB
Pažintinės veiklos aprašas (patvirtintas) 2022-03-25 09:25:36 29.98 KB
Pedagogo etikos kodeksas 2022-03-25 09:25:36 34 KB
Priemimo komisijos darbo reglamentas 2022-03-25 09:25:36 18.03 KB
Priėmimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-03-25 09:25:36 19.01 KB
Savirūpa 2022-03-25 09:25:36 19.34 KB
Gimnazijos DVS procesu aprašas 2022-03-25 09:25:36 85.83 KB
Mokinių vežiojimo tvarka 2019 m. 2022-03-25 09:25:36 42.5 KB
Transporto naudojimo tvarka 2019 m. 2022-03-25 09:25:36 59 KB
Darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-03-25 09:25:36 26.03 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 2022-03-25 09:25:36 53.5 KB
Gimnazijos DA sistema 2020-01-02 2022-03-25 09:25:37 52.99 KB
Inventorizacijos tvarka (1) (5) 2022-03-25 09:25:37 28.01 KB
Kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimas 2018-09-28 Nr. V-14 2022-03-25 09:25:37 28.44 KB
Mokinių parlamento nuostatai 2022-03-25 09:25:37 32.08 KB
Mokinių parlamento prezidento rinkimų nuostatai 2022-03-25 09:25:37 25.2 KB
Mokytojų tarybos nuostatai 2022-03-25 09:25:37 45 KB
Tvarkos
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas 2022-01-14 10:38:21 37.17 KB
Dovanų gavimo tvarkos aprašas 53.5 KB
Veiksmų gimnazijoje neteisėtai gavus atlygį tvarkos aprašas 2021-01-03 19:43:36 59.5 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 18.68 KB
Testavimo tvarka 95.5 KB
Švento arkangelo Mykolo premijos skyrimo komisija 93 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 324.57 KB
Pareigybės aprašai
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui 2021-11-11 18:52:34 71.5 KB
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2020-12-06 17:21:47 45 KB
Informacinių technologijų inžinierius 2020-12-06 17:21:48 58.5 KB
Logopedas 2020-12-06 17:21:50 46.5 KB
Mokytojo padėjėjas 2021-11-11 18:53:08 50.5 KB
Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas 2021-11-11 18:54:26 38.5 KB
Neformaliojo švietimo organizatorius 2021-11-11 18:55:11 44 KB
Pailgintos mokymo dienos grupės auklėtojas 2021-11-11 18:56:36 52 KB
Pastatų ir įrenginių priežiūros specialistas 2021-11-11 18:57:32 54 KB
Psichologas 2021-11-11 18:57:59 42 KB
Raštvedys 2021-11-11 18:58:28 63.5 KB
Sekretorius 2021-11-11 19:00:08 55.5 KB
Socialinis pedagogas 2020-12-06 17:21:56 53 KB
Spec pedagogas 2020-12-06 17:21:56 47 KB
Vyriausiasis buhalteris 2020-12-06 17:21:59 63 KB
Bibliotekos vedėjas 2020-12-06 17:22:16 64 KB
Darbuotojų pareigybės aprašai
Elektrikas 2020-12-06 17:24:35 55.5 KB
Budėtojas 2020-12-06 17:24:45 56 KB
Budėtojas-valytojas 2020-12-06 17:24:58 56 KB
Kiemsargis 2020-12-06 17:25:12 53 KB
Kiemsargis-valytojas 2020-12-06 17:25:23 58 KB
Naktinis sargas 2020-12-06 17:25:33 56 KB
Rūbininkas 2020-12-06 17:25:45 52.5 KB
Stalius 2020-12-06 17:25:54 52 KB
Vairuotojo autobuso 2020-12-06 17:26:07 61 KB
Vairuotojo automobilio 2020-12-06 17:26:21 58.5 KB
Valytojas 2020-12-06 17:26:35 64.5 KB

Atnaujinta: 2022-07-13
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 14.00 - 14.45
 • 8. 14.55 - 15.40
Erasmus+